FAQ

1. Kako uplatiti kotizaciju za učešće?

 

Uplate iz BiH

  • Primalac: URS Trčanje i To
  • Svrha uplate: Green Lake Sprint Triathlon
  • Broj računa: 3387302238343771 (Unicredit Bank)

 

Uplate iz inozemstva

  • Unicredit Bank d.d.
  • Kardinala Stepinca b.b. Mostar
  • IBAN broj račun: BA393387304838439732
  • SWIFT:UNCRBA 22
  • Udruženje rekrativaca sportista Trčanje i to